Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ITALERI 1:72 DRONE RQ-4 GLOBAL HAWK (Penteli, May 2017)
It is a real challenge where to fit this one (huge wing span!)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου